طراحی بنر

طراحی بنر سایت

طراحی بنر سایت و محیطی

بنر چیست؟

بنرهای تبلیغاتی معمولا از یک صفحه تبلیغاتی مستطیل مانند تشکیل شده است که قاعدتا یک پیام خاص را بصورت بصری به نمایش می گذارد.